Teori Awal Kedatangan Orang Melayu dan Kemasukan Agama Islam ke Sarawak

 Sebelum orang Barat mengenali Pulau Borneo (Kalimantan) pada abad ke-16, kerajaan Brunei telah lama wujud dan keseluruhan wilayah Kalimantan diletakan di bawah pemerintahannya. Perkataan ‘Borneo’ diambil daripada ejaan Barat bagi perkataan ‘Brunei’. Sarawak merupakan salah satu daripada kawasan jajahan Brunei di Kalimantan. Brunei pada pertengahan abad ke-16 dikenali sebagai sebuah pusat perdagangan bebas yang terkenal di kepulauan Melayu sebelum kewujudan Melaka. Tradisi sejarah Brunei asalnya adalah merujuk kepada kerajaan Johor atau kesultanan Riau-Johor yang telah memainkan peranan penting dalam mengislamkan Brunei sebelum menerima pengaruh Portugis pada tahun 1511, menakluki Melaka.

            Sebelum kedatangan James Brooke ke Sarawak, kawasan dan bentuk topografinya tidak mendapat perhatian daripada para pengembara Barat. Hanya pada tahun 1530, seorang pengembara portugis, Gonsavo Periera telah menyebutkan tentang sebuah tempat yang diberi nama ‘Cerava’ yang sangat penting sebagai pelabuhan dan menjadi kediaman utama kepada pedagang-pedagang kaya. Justeru, Santubong yang terletak di muara sungai Sarawak telah menjadi sebuah pusat perdagangan yang menjalinkan hubungan perdagangan dua hala dengan India dan China lewat abad ke-7 Masihi. Terdapat sesetengah sarjana yang percaya bahawa hubungan ini bermula sejak awal abad ke-7. Eksport utama dari Santubong adalah emas, lantas pada abad ke-10 dan ke-11, kedudukan Santubong sebagai pelabuhan semakin berkembang maju dan negeri-negeri di sekelilingnya menjadikan Santubong sebagai pelabuhan untuk menyalurkan barangan dagangan masing-masing.[i]

            Walaupun, masih kekurangan maklumat tentang sejarah Sarawak sebelum abad ke-19, perbincangan mengenai sejarah awal kedatangan orang Melayu adalah berteraskan kepada teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana, penemuan arkeologi dan tumpuan terhadap kesultanan Brunei kerana Sarawak merupakan tanah jajahan Brunei. Begitu juga soal mengenai kemasukan Islam ke Sarawak. Teori-teori yang dikemukakan para sarjana menjadi asas perbincangan iaitu bilakah Brunei memeluk agama Islam maka, akan dapat ditentukan tempoh masa Islam mula bertapak di Sarawak.

            Dari perspektif arkeologi, para ahli arkeologi telah membuat galicari di beberapa buah tapak di kawasan nusantara. Di antara tapak galicari yang menjadi tumpuan arkeologis termasuklah Gua Niah, Sarawak. Melalui ujian karbon yang digunakan, dapat mengesan usia dan umur sesuatu benda telah dijalankan ke atas kerangka-kerangka purba yang ditemui di Gua Niah. Berdasarkan keputusan ujian itu, para ahli arkeologi telah merumuskan bahawa orang Melayu telah mendiami kawasan itu sejak 30,000 tahun dahulu iaitu sejak zaman mesolitik lagi[ii]. Penemuan ini telah membuktikan bahawa Gua Niah yang terletak di Daerah Subis, merupakan tempat pertama didiami oleh orang Melayu dan faktor penarikan awal kedatangan orang Melayu di Sarawak. Bukti-bukti yang berusia lebih kurang 40,000 tahun ini menunjukkan bahawa sudah ada penempatan awal manusia sejak sekian lama.

            Teori Melayu Proto berasal dari Yunnan disokong oleh R.H Geldern, J.H.C Kern, J.R Foster, J.R Logen, Slametmuljana dan Asmah Haji Omar. Melayu Proto (Melayu asli) yang pertama sekali datang mempunyai kemahiran dalam bidang pertanian sementara golongan kedua, Melayu Deutro yang tiba sekitar tahun 1500 S.M dan mendiami pesisir pantai mempunyai kemahiran menangkap ikan yang tinggi. Semasa berlakunya migrasi itu, kedua-dua golongan berkahwin dengan masyarakat-masyarakat dari pulau-pulau selatan seperti Jawa, serta penduduk tempatan yang berasal dari keturunan Australasia dan Negrito. Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa pihak yang tidak mempersetujui teori ini. Antara bukti-bukti lain yang menyokong teori ini termasuklah alatan-alatan batu yang dijumpai di Kepulauan Melayu sama dengan alatan-alatan dari Asia Tengah. Persamaan adat resam Melayu dan Assam. Bahasa Melayu dan bahasa Kemboja adalah serumpun kerana tempat asal orang-orang Kemboja berasal dari sumber Sungai Mekong[iii].

            Menurut Heine-Geildern, orang Melayu datang dari daerah Asia Tengah atau Yunan. Mereka telah turun dalam bentuk penghijrahan atau dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia merentasi banjaran gunung dan jambatan tanah ke daerah nusantara kira-kira pada 5000 tahun sebelum masihi[iv]. Gelombang pertama kedatangan orang Melayu iaitu ‘Melayu Proto’ yang dikenali sebagai golongan pendatang pertama yang tinggal di dalam gua-gua, gunung ganang, pendalaman atau daratan. Melayu pertama ini merupakan orang asli yang masih terdapat di negara kita pada masa kini seperti kaum Semai, Temuan dan Jakun. Manakala, menurut beliau lagi, pendatang yang kedua dikenali sebagai ‘Melayu Deutro’ yang tinggal di kawasan pesisir. Gelombang kedua ini mempunyai ketamadunan dan kebudayaan yang lebih tinggi. Golongan ini merupakan orang Melayu moden masa kini.

            Seorang lagi ahli arkeologi Barat iaitu Peter Bellwood yang bersetuju tentang kedatangan awal dan arah penghijrahan orang Melayu dari Asia Tengah ke kawasan-kawasan yang kemudiannya menjadi wilayah budaya Melayu. Beliau berpendapat bahawa penghijrahan yang berlaku secara beberapa gelombang manusia yang berlaku pada 5000, 3000 dan 1500 tahun sebelum masihi[v]. Penghijrahan pertama telah membawa gelombang pertama ke arah Taiwan. Ketamadunan orang Melayu yang berhijrah ke Taiwan mulai meningkat dengan peredaran masa dan zaman. Mereka telah mempunyai kemajuan dalam bidang pembinaan kenderaan-kenderaan laut. Lantaran itu, keadaan ini telah membawa mereka untuk berhijrah dari sebelah timur ke sebelah selatan dengan berdayung ke kepulauan Filipina. Ada di kalangan mereka yang tersasar ke daerah Kepulauan Pasifik dan Kepulauan Jawa. Namun, penghijrahan kemudiannya telah membawa orang Melayu ke Kepulauan Borneo serta ke sebelah utara tanah Melayu.

            Teori penyebaran agama Islam di gugusan kepulauan Melayu mengutamakan perdagangan sebagai faktor penting dalam proses asimilisasi negara-negara di Asia Tenggara. Walaupun, para sarjana pada umumnya berpendapat bahawa pedagang-pedagang Arab yang mula-mula sekali membawa Islam ke kawasan Timur sekaligus mengukuhkan lagi bukti bahawa proses penyebaran agama Islam selanjutnya yang memainkan peranan utama adalah pedagang-pedagang peribumi sendiri. Dua pelabuhan di gugusan Kepulauan Melayu yang terkemuka dari abad ke-15 hingga ke-17 ialah Melaka dan Acheh. Hubungan kedua-dua pelabuhan adalah sangat erat dengan Kalimantan. Di Kalimantan, pelabuhan yang utama iaitu Brunei. Namun, hubungan perdagangan awal telah pun wujud antara China dan Kepulauan Melayu. Kehadiran pedagang-pedagang Cina di Brunei (disebut sebagai Po-ni atau Bo-ni) pada zaman sung (T.M. 960-1279) terbukti kerana terjumpa batu nisan di Rangas, Bandar Seri Begawan[vi].

            Kalimantan juga terdedah kepada pengaruh dari tempat-tempat lain seperti Sulu dan Jawa. Kedua-dua tempat ini telah menerima pengaruh Islam pada abad ke-15. Tetapi, memandangkan terdapatnya pedagang Cina yang datang ke Nanyang yang beragama islam dan kedatangan rombongan Cina pada zaman Maharaja Yung Lo yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho[vii]. Beliau yang sudah sinonim dalam sejarah ketamadunan Melayu yang merupakan seorang Islam telah banyak memberikan kesan terhadap negara-negara di kepulauan Melayu. Kedaan ini telah memperlihatkan betapa China memainkan peranan penting dalam menyebarkan agama Islam di rantau nusantara sehingga ke Kepulauan Borneo khususnya Sarawak.

            Proses pengislaman di Kepulauan Borneo lebih tepat lagi Sarawak sememangnya kompleks. Sarawak pada ketika itu di bawah pengaruh kesultanan Brunei. Ruang lingkup perbicaraan dilihat pada bilakah pemerintah Brunei mula-mula memeluk agama islam. Mengikut tradisi Kesultanan Brunei diasaskan pada kitab yang dikenali sebagai Salasilah atau Tarsilah. Seperti Sejarah Melayu terdapat beberapa versi kitab itu. Menurut tradisi Brunei, pemerintah pertama yang memeluk agama Islam bernama Awang Alak Betatar. Dengan itu baginda menggunakan gelaran Sultan Muhammad. Baginda memeluk agama Islam selepas lawatannya ke Johor dan perkahwinannya dengan Puteri Johor.

            Sama seperti teks-teks Melayu Klasik di Tanah Melayu, Tarsilah tidak mempunyai tarikh yang tepat. Terdapat sesetengah sarjana yang mengatakan pemerintahan Sultan Muhammad dikatakan bermula pada awal abad ke-15. Walaubagaimanapun, tarikh ini sukar untuk diterima kerana kerajaan Johor pada masa itu belum lagi wujud. Hal ini telah menimbulkan persoalan dan mungkin bukan Johor yang mengislamkan Awang Alak Betatar. Berdasarkan maklumat Ming Shi Lu (Rekod Wangsa Ming), pemerintah Melaka sendiri yang memeluk agama Islam lebih kurang pada tahun 1414 yang merupakan tempoh Megat Iskandar berada di China yang sudah diketahui pada ketika itu pemerintah Melaka yang melawat China memakai gelaran Parameswara atau Permaisura[viii].

            Dalam sebuah kajian mengenai kesultanan Brunei hasil penulisan W.P.Groeneveldt dalam bukunya Notes on The Malay Archipelago and Malacca Compiled From Chinese, Batavia, 1876, dapat memberikan tarikh yang sama iaitu 1371 apabila Sultan Muhammad Shah menghantar utusan ke China. Menurut sumber berkenaan, yang menjadi mubaligh Islam ke Brunei pada zaman Awang Alak Betatar iaitu Syarif Ali telah datang ke Brunei sebelum T.M 1375[ix].

            Seorang sejarawan Barat, Tom Harrison turut berpendapat bahawa tarikh kedatangan Islam ke Kalimantan Barat dan Utara yang tidak jauh berbeza dengan rekod Ming. Kajian beliau  adalah berdasarkan kepada tiga jenis bahan; pertama, sebuah buku Teks Idahan dari Sabah; kedua, Tarsilah Brunei dan ketiga; Tusut atau salasilah kaum Iban. Teks Idahan merupakan suatu salasilah yang tetumpu kepada Abdullah, dikatakan orang pertama yang memeluk agama Islam, pada tahun T.M 1408. Manakala, dalam Tarsilah Brunei pula, Harrison berpendapat bahawa pemerintahan Brunei telah memeluk agama Islam pada tahun T.M. 1350. Tusut kaum Iban menurut beliau pula bermula dengan Merom Pangai yang mengikut kepercayaan orang Iban yang berasal dari bahagian barat Sarawak. Bermula daripada Merom Panggai dalam Tusut, digalurkan keturunannya sehingga 27 generasi. Keturunan generasi ketiga Merom Panggai bernama Abang Musa yang telah bermastatutin di Sumatera dan menjalankan kegiatan perdagangan sehingga ke Brunei[x]. Hal ini telah membuktikan bahawa Abang Musa hidup di sekitar 1380 Masihi tarikh yang telah dikenal pasti oleh Harisson sebagai ‘The First significant Muslim Impacts on Brunei’ berasaskan Teks Idahan dan Tarsilah Brunei.

            Harisson sendiri masih tidak berpuas hati dengan kesimpulan yang telah diberikan olehnya. Seharusnya, dibezakan di antara penemuan, kesan dan pengislaman orang Melayu keseluruhannya yang terus dipolemikan oleh para sarjana. Sebagaimana yang disedari oleh Tom Harrison, ketibaan Islam dan pengislaman masyarakat perlu dibezakan. Dalam konteks Sarawak jelas memberikan gambaran bahawa senario asimilisasi di sekitar kesultanan Brunei tidak memberikan makna bahawa gambaran yang begitu jelas tentang senario yang berlaku di Sarawak khususnya.

            Teori kedatangan Islam ke Sarawak diperkukuhkan lagi menurut Low iaitu seorang sejarawan Barat yang mengatakan bahawa terdapat bukti daripada tradisi penduduk Kalimantan serta kitab-kitab Jawa bahawa penduduk Jawa adalah pendatang yang paling awal menetap di kawasan selatan dan barat Pulau Kalimantan sehingga sampai ke sebelah utara iaitu Sarawak. Pada ketika itu, Jawa dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Setelah kejatuhan kerajaan majapahit pada penghujung abad ke-15, Islam telah muncul sebagai agama yang dominan di Pulau Jawa. Justeru, beliau telah menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya sebahagian daripada penduduk Jawa yang datang ke Kalimantan bermula pada abad ke-16 terdiri daripada orang Islam.

            Berdasarkan teori yang dijelaskan, orang Melayu beragama islam yang paling awal datang ke Sarawak terdiri daripada penduduk dari Sumatera dan Semenanjung. Hal yang demikian mungkin disebabkan tradisi Sarawak yang merujuk kepada kerajaan Johor sebagai punca kedatangan Islam di samping,  kewibawaan kedudukan Datu Merpati. Dalam perihal ini, perlu diperhatikan bahawa keturunan penghijrahan yang awal datang adalah berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pemerhati Barat pada abad ke-19, biasa dikenali sebagai ‘orang Melayu’ yang sememangnya mereka adalah beragama Islam.

            Soal pokok yang masih belum dikenalpasti adalah bila Islam mula bertapak di bumi Sarawak. Harus dipertimbangkan dari perspektif pengaruh Brunei ke atas Sarawak sebelum tahun 1317. Kedatangan orang Melayu dari Sumatera, mempunyai kebarangkalian yang lebih tepat kerana tempoh kedatangan yang lebih awal berasaskan pengetahuan mutakhir iaitu Sumatera lebih dahulu menerima Islam daripada Brunei atau Melaka.

            Melalui pembicaraan tentang teori awal kedatangan orang Melayu ke Sarawak dapat diperlihatkan tentang ketertinggian tamadun yang dimiliki oleh orang Melayu sejak Zaman pertengahan lagi. Ketamadunan awal ini menjadi asas kepada pembentukan dan perkembangan pelbagai proses dalam kehidupan masyarakat Melayu. Tahap yang seterusnya iaitu setelah orang Melayu menerima pengaruh Islam menunjukan bahawa mereka telah mengalami satu pencapaian yang sangat membanggakan. Justeru, generasi ‘muda’ Melayu era kini seharusnya tidak melupakan asal usul mereka demi memartabatkan ketuanan orang Melayu di tanah air sendiri.

 

Advertisements

~ oleh azccmjt22 di Mei 23, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: